OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Có 2 kịch bảng sẽ xảy ra:
1. khi chạm trend ở khoảng 0.66915 giá sẽ sấp đi xuống và xuyên đến vùng 0.64234.
2.phá qua được trend 0.66915 và đi thẳng đến vùng hình elip bất cứ khi nào giá chạm vùng trend này giá sẽ rơi cao hay thấp tuỳ thuộc vào giá đi đến sớm hay muộn.

khả năng kịch bản số 2 xảy ra cao hơn tức khoảng 90% kịch bản số 1 khoảng 10% cơ hội xảy ra, tuy nhiên ít không có nghĩa là không có khả năng xảy ra.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.