FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Thị trường cho thấy sự đi lên của giá sau ngày hôm qua, cặp này có thể đánh lên trong thời gian tới.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.