DatTong

NZDUSD, Nwe Zealand Dollar/ U.S Dollar

Giá lên
FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
- Giá đã test cản, và cho xu hướng đi lên.
- Hiện tại giá đang đóng trên vùng hỗ trợ trên H4.
--> Buy
Giao dịch đang hoạt động
Đóng lệnh: đạt mục tiêu