DatTong

NZDUSD, Nwe Zealand Dollar/ U.S Dollar

Giá lên
DatTong Premium Cập nhật   
FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
- Giá đã test cản, và cho xu hướng đi lên.
- Hiện tại giá đang đóng trên vùng hỗ trợ trên H4.
--> Buy
Giao dịch đang hoạt động
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.