OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Giá đang tiếp cận ngưỡng kháng cự tại 0,6536 và là nơi nó có khả năng đảo chiều xuống ngưỡng hỗ trợ 0,6496.Khả năng một sự đảo chiều tương ứng có thể xảy ra
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.