OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Giá đang tiếp cận ngưỡng kháng cự tại 0,6536 và là nơi nó có khả năng đảo chiều xuống ngưỡng hỗ trợ 0,6496.Khả năng một sự đảo chiều tương ứng có thể xảy ra