tradafx

Thiết lập lệnh Buy Limit với cặp tiền NZDUSD

Giá lên
OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Khung thời gian 4 giờ.
Cấu trúc giảm trước đó đã không còn nhiều động lực.
Giá đang phản ứng tích cực với vùng hỗ trợ 0.69000
Xuất hiện mô hình đảo chiều hai đáy.
Key level cho xu hướng giảm hiện tại đã bị phá vỡ.
Vùng giá mục tiêu là kháng cự tiếp theo tại 0.71000
-------------------------------------------------------------------------
Thiết lập lệnh Buy Limit:
Buy Limit: 0.69650
Stop Loss: 0.69182
Take Profit: 0.70891
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.