LamPhuc

Phân Tích Xu Hướng NZDUSD - BUY

Giá lên
LamPhuc Cập nhật   
FOREXCOM:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Đồng USD đang có dấu hiệu yếu đi. Có thể đây là một phiên điều chỉnh để USD tiến lên cao hơn.
TP và SL trong biểu đồ !
Chúc mọi ngời thành công!
Giao dịch đang hoạt động
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.