LamPhuc

Phân Tích Xu Hướng NZDUSD - BUY

Giá lên
FOREXCOM:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Đồng USD đang có dấu hiệu yếu đi. Có thể đây là một phiên điều chỉnh để USD tiến lên cao hơn.
TP và SL trong biểu đồ !
Chúc mọi ngời thành công!
Giao dịch đang hoạt động
Đóng lệnh: dừng lỗ