URIFX

NZDUSD => Cấu trúc sóng W1 hấp dẫn

Giá lên
URIFX Cập nhật   
OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Nhìn chart có thể thấy rằng, simply là trade vùng retractment tới Fibo 50, nếu trend tốt, go up tới nóc luôn.
Bình luận:
Van se tag
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.