URIFX

NZDUSD => Cấu trúc sóng W1 hấp dẫn

Giá lên
OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Nhìn chart có thể thấy rằng, simply là trade vùng retractment tới Fibo 50, nếu trend tốt, go up tới nóc luôn.
Bình luận: Van se tag