TradingWithHunter

NZDUSD_05/01/2019_Chuẩn bị cho tuần mới

OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Nhìn vào Chart hiện tại, coi như giá đã bỏ qua đường TrendLine nhỏ bên trong và tăng lên với 1 Momentum rất mạnh. (Điều này thật ra cũng không hề ngạc nhiên vì với 1 xu hướng dốc như vậy, việc quay về xu hướng bền vững hơn là điều cần thiết).
Giá có 1 sự điều chỉnh nhẹ,và mục tiêu cần nhắm tới có lẽ sẽ là vùng giá Swing 0.6780. Đây sẽ là vùng giá quan trọng để xem giá sẽ tiếp tục quay lại xu hướng giảm trước đó hay Break out để thoát khỏi nó.

Mọi người comment thảo luận thêm cho vui nhé.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.