dinhchien

NZDUSD - Tín hiệu tăng theo kênh Keltner 18/10

Giá lên
FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
- Thắng liên tiếp 14 lần.
- Thua liên tiếp 3 lần.
Lệnh 1: thắng 63,33%
Lệnh 2: thắng 56.67% the tỉ lệ risk/reward: 1/1.7 (fibo 63%)
Xác định xu hướng:
  • Kênh Keltner:
    - Đường giữa: 24 nến (1 ngày)
    - Xu hướng tăng: Nến cắt lên đường Upper 1.
    - Xu hướng giảm: Nến cắt xuông đường Lower 1.
Xu hướng theo chỉ báo Stochastic:
- K: 48
- D: 3
- Smooth: 3
Xu hướng mạnh theo chỉ báo ADX:
- DI: 24
- Mượt: 24
- ADX: 34
Điểm vào lệnh:
- Mua: Upper Keltner
- Bán: Lower Keltner
Lợi nhuận/Dừng lỗ: atr (20) x2 = Chiều cao kênh keltner từ đường Lower đến Upper.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.