MyFriendFun

NZDUSD bắt đáy mua lên

Giá lên
OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
NZDUSD bắt đáy mua lên theo kỳ vòng hai đáy trến khung H4.
mua luôn cắt lỗ dưới đáy 5pip
tự quản lý vốn