MyFriendFun

NZDUSD bắt đáy mua lên

Giá lên
OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
NZDUSD bắt đáy mua lên theo kỳ vòng hai đáy trến khung H4.
mua luôn cắt lỗ dưới đáy 5pip
tự quản lý vốn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.