ngobao1975

Xu hướng NU từ 21/4

Giá xuống
ngobao1975 Cập nhật   
OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
NU đang nằm dưới trendline giảm, tuy nhiên giá đã chạm hỗ trợ 0.665-0.669. Nếu nến đóng cửa dưới vùng giá này thì tiếp tục giảm đến vùng hỗ trợ 0.655-0.659. Sau đó hồi lại test vùng trendline và cản 0.665-0.669.
Bình luận:
Giá đã đi đúng phân tích, chạm về hỗ trợ 0.655-0.659 và retest vùng cản 0.665-0.669. Chốt lời và đóng ý tưởng này.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.