SAXO:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
NZDUSD dự kiến ​​sẽ giảm xuống mức hỗ trợ 1 tại 0.62700 , nơi nó có khả năng phản ứng lại và lên đến ngưỡng kháng cự thứ 1 tại 0.63220
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.