TradingWithHunter

Phân tích xu hướng NZDUSD_30/1/2019

OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Tín hiệu tăng giá đầu ngày hôm qua chỉ có thể dk coi là 1 con sóng nhỏ trong toàn bộ 3 con sóng điều chỉnh (A,B,C), khả năng cao giá sẽ tiếp tục giảm về vùng hợp lưu của Kênh giá và hỗ trợ tại đỉnh cũ.
Trên TF H1, giá hình thành xu hướng giảm rõ rệt, các bạn Day Trader có thể vào lệnh ngắn hạn tại thời điểm này, TP tại vùng Hỗ trợ với mức RR 1.85, một tỷ lệ khá tốt.
Sau cú điều chỉnh này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi cho cú tăng giá tiếp tục theo xu hướng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.