TradingWithHunter

Phân tích xu hướng NZDUSD_29/1/2019

OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Xu hướng hiện tại vẫn là tăng với các điểm Swing High.
View cho hôm nay là chờ giá hoàn thành Retracement để tiếp tục vào lệnh theo xu hướng. Theo dõi phản ứng giá tại vùng HT và Price Action ở H1 để vào lệnh.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.