AZINVEX

Phân tích NZDUSD, D1, 10:50, 13-6-2018

Giá lên
FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Mô hình Harmonic Bat sau một đợt giảm giá
5 sóng Elliott trong phạm vi Fibonacci
Đón đợt 4 để vào lệnh
TakeProfit ở đợt 5
Entry: 0.69741
StopLoss: 0.68848
TakeProfit: 0.71737
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.