FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
1 kế kịch bản mình đã chuẩn bị lâu.
Và giá đã khớp lệnh theo đúng vùng màu xám, một vùng vừa có sự tập hợp của sdz, và nằm trong khoảng 1-1.27 của 2 swing.
Mình đã vào 1 lệnh ở đây, gía đã tụt nhanh, targer line xanh là vùng kháng cự(đỉnh cũ) và cũng là fibo 100%, xem xét nhồi thêm lệnh.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.