OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Cặp NZD/USD hình thành mô hình vai đầu vai chart h1, có thể bán luôn giá hiện tại...

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.