FOREXCOM:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
NZDUSD vẫn tiếp tục giảm và gần như là nó không cho thấy dấu hiệu rằng sẽ quay đầu trong những khoảng thời gian sắp tới. Mặc dù NZDUSD có thể tiếp tục giảm, tuy nhiên, trong quá trình này của nó vẫn sẽ luôn có những nhịp hồi. Và đương nhiên, chúng ta sẽ chờ những nhịp hồi này xuất hiện để lại bắt đầu SHORT NZDUSD
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.