Cowboyyy

NZDUSD - Kèo này thì chưa biết thế nào đây??

Giá xuống
Cowboyyy Cập nhật   
FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Target R4 xem thế nào
Giao dịch đang hoạt động
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Stop loss
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.