huuiukt

Vị thế short cho cặp NZDUSD

Giá xuống
OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
mô hình 2 đỉnh có vẻ sẽ được tạo lập. Có thể đặt sl trên đỉnh 30 pip. Goodluck everyone