ThanhDCOfficial

SETUP Kế hoạch BUY NZDUSD. Tầm nhìn từ khung Weekly

Giá lên
SAXO:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Theo như biểu đồ cho chúng ta thấy.
* Khung Weekly:
- Giá breakout khỏi insidebar. Tạo đà tăng tiếp theo.
- Giá chạm channel dưới rồi bật lên.
* Khung Daily:
- Giá vượt điểm xoay Pivot ngày và đi lên.
Theo đó:
- Chúng ta chỉ buy, không sell
- Lực thị trường hiện tại không mạnh, thị trường thanh khoản kém hơn ngày bình thường nên anh em hạn chế vào lệnh.
- Còn một lý do nữa. Nếu vào lệnh hiện tại thì điểm sl quá xa, điều này có thể hao hụt tài khoản của bạn nếu thị trường đi sai hướng.

Chúc anh em trading vui vẻ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.