OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Vùng kháng cự đã bị phá vỡ mạnh mẽ. Chờ giá hồi lại vùng hỗ trợ 0.648xx - 0.650xx có một cơ hội Buy tốt.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.