NguyenThang33

NZDUSD - Bước chân của Gấu

Giá xuống
FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
TP1 - 0.659
TP2 - 0.656

SL - 0.670

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.