OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Giá phản ứng với đường trendline giảm bằng cây nến pinbar râu dài chúc xuống, ngoài ra volum của MACD cũng đang đổi màu giản dần, RSI hướng xuống ủng hộ cho xu hướng giảm

Khuyến nghị Sell limit TP SL như hình
Đóng lệnh: dừng lỗ: Được hưởng lợi bởi USD giảm giá NU lên mạnh mẽ quá
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.