LUC_TRADING

NZDUSD XU HƯỚNG

Giá xuống
OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Giá hiện tại là kênh giảm và kháng cựcủa W và là kênh tăng của D và 4H .sẽ có nhịp điều chỉnh nhỏ để a e có thể BUY ngắn kỳ vọng sẽ breakout qua kháng cự W .xu hướng chính của chúng ta vẫn là SELL nhé.A e chú ý theo dõi update của e để ra vào lệnh nhé.
Chúc anh chị thành công
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.