Trade5Day

Xu hướng tổng thể vẫn là xuống

Giá xuống
FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Dựa trên khung biểu đồ Tuần và Tháng cho chúng ta ý tưởng xu hướng chủ đạo sẽ xuống.
Có thể giá sẽ hồi trong tuần sau và tìm được điểm bán ngắn hạn. Hoặc chờ đợi xác nhận xu hướng giảm để quyết định cho trung hạn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.