DvDfx27

NZUUSD-Chờ cơ hội.

DvDfx27 Cập nhật   
FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Hai nến phản ứng với supply.
Bình luận:
đã xuất hiện nến giảm ,nhưng phải chờ kết thúc ngày xác nhận,khi ấy sẽ vào lệnh.
Bình luận:
không vào được lệnh vì nến giảm quá lớn,tiếp tục theo dõi theo hướng bán xuống.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.