Sinvestvn

NZDUSD breakout kênh giá giảm

Giá lên
FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
NZDUSD breakout kênh giá giảm H1 với nến H1 rất mạnh.
=> BUY tại 0.6562.
SL tại 0.6500
TP tại 0.6670
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.