Leadership

NZDUSD - Nên Buy hay SELL

Giá lên
Leadership Cập nhật   
FOREXCOM:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Thật là tốt khi NZDUSD quay đầu và giảm 100 pips trong vòng 1 tuần, bởi vì nếu nó cứ tăng mãi thì tôi cũng chẳng biết nên giao dịch NZDUSD như thế nào cả. Điểm SL sẽ là đáy gần nhất của nó vào khoảng 0.6600


Giao dịch đang hoạt động:
Đã chạm vào TP1. Có thể đóng lệnh tại đây
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.