SinvestFX

Xu hướng NZDUSD 17/4 - SinvestFX

Giá lên
OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Dự đoán xu hướng NZDUSD thời gian tới như biểu đồ.
Chiến lược giao dịch là chờ giá breakout trendline giảm để vào lệnh Buy. Lưu ý không nên Buy sớm ở ngay vùng đáy vì xác suất đảo chiều chưa cao!

Lưu ý: Thị trường luôn tiềm ẩn những biến động bất ngờ, vì vậy anh em hãy xem bài phân tích này là PHƯƠNG TIỆN THAM KHẢO và hãy luôn tuân thủ việc QUẢN LÝ RỦI RO cho tài khoản của mình!

Good luck!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.