OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Giá đang tiếp cận ngưỡng kháng cự tại mức 0.6923 , nơi có thể đảo ngược ngưỡng hỗ trợ tại mức 0,6765
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.