Bee_Nguyen

NZDUSD,D,SELL

Giá xuống
FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
- Mô hình sóng elliott đang hoàn thiện sóng 5
- Giá không break được vùng cản 0.68663 ->> hướng tới vùng 0.66962 hình thành sóng 5
- Vùng 0.66962 giá sẽ tích lũy tại vùng, test cản và xác định xu hướng kế tiếp