Bee_Nguyen

NZDUSD,D,SELL

Giá xuống
FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
- Mô hình sóng elliott đang hoàn thiện sóng 5
- Giá không break được vùng cản 0.68663 ->> hướng tới vùng 0.66962 hình thành sóng 5
- Vùng 0.66962 giá sẽ tích lũy tại vùng, test cản và xác định xu hướng kế tiếp
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.