Blogngoaihoi

NZDUSD 29/11- Hỗ trợ đáy cũ

Giá lên
FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Kèo 3: NZDUSD 29/11- Hỗ trợ đáy cũ.

Chiến lược tham khảo : Mua quanh 0.681, Stop 0.677, TP 0.69.