SHPFX

Buy NZDUSD với giá hiện tại

Giá lên
OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
nzdusd đang "chuyển mình" từ xu hướng giảm sang tăng. với xu hướng hiện tại nzdusd đang di chuyển trong kênh giá tăng,có thể hình thành mô hình ABCD , hơn nữa cú thoái lui đang ở mức 50% của Fb .
Nhận định cá nhân ưu tiên Buy vùng giá hiện tại, chốt lời ở kỳ vọng hợp lý, (có thể đạt tỷ lệ RR 1:3)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.