OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Giá quay lại test vùng bán, hợp lưu với đám mây, RSI đang ở vùng quá mua, chỉ cần chờ xác nhận của MACD nữa là có thể bán tại vùng bán

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.