XuanTruong-xtm

Phân tích xu hướng cặp NZDUSD khung H4 20/9/2018

FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
xem lại bài phân tích trước:
khi ko thỏa mạn điều kiện Breakout chúng ta không hành động
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.