DvDfx27

THIẾT LẬP GIMMEE CHO RANGE CỦA NZDUSD.

Giá lên
DvDfx27 Cập nhật   
FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Sau một nến giảm mạnh thì giá cũng đã TEST range.
Bình luận:
CÓ DẤU HIỆU TIẾP TỤC.
Bình luận:
giá như chững lại nhưng vẫn trên mức entry
Bình luận:
Đã hit sl do bản tin CPI của NZD.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.