SinvestFX

Canh BUY NZDUSD khi giá giảm điều chỉnh

Giá lên
SinvestFX Premium Cập nhật   
FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
- Đóng nến W1 là cây pin bar rất đẹp, đồng thời tạo ra mô hình Fakey.

- MACD H4 xuất hiện phân kỳ

=> Canh BUY NZDUSD khi giá điều chỉnh về hỗ trợ 0.6264.
Đã hủy lệnh:
NZDUSD điều chỉnh không về đến vùng canh BUY. Hủy kèo ae nhé.

🌏 SINVEST.vn - website chia sẻ kiến thức Forex có tâm: https://sinvest.vn/

✅ EXNESS: https://sinvest.vn/go/exness
✅ ICMARKETS: https://sinvest.vn/go/icmarkets
✅ XTB: https://sinvest.vn/go/xtb
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.