SinvestFX

Canh BUY NZDUSD khi giá giảm điều chỉnh

Giá lên
FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
- Đóng nến W1 là cây pin bar rất đẹp, đồng thời tạo ra mô hình Fakey.

- MACD H4 xuất hiện phân kỳ

=> Canh BUY NZDUSD khi giá điều chỉnh về hỗ trợ 0.6264.
Đã hủy lệnh: NZDUSD điều chỉnh không về đến vùng canh BUY. Hủy kèo ae nhé.