PKTeam

Mua nhỏ, hoặc chờ đợi

FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Vùng hỗ trợ của cặp tiền này khá compress nên lực đẩy sẽ không mạnh mẽ cho lắm.
Tuy nhiên nó vẫn là một vùng cản không thể bị xem thường.
Mua scalp lên vẫn là lựa chọn an toàn cho đến khi vùng compress bị phá vỡ hoàn toàn để chính thức xác nhận đà giảm về mục tiêu ở dưới.
Nhắc lại một lần nữa, nhớ quản lý vốn của mình.

pkteam
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.