OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Nhiều khả năng NZDUSD sẽ phản ứng với vùng demand/support hiện tại và bật lên.
Canh bán tại vùng Supply ở trên theo xu hướng giảm hiện tại
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.