FSFI

NZDUSD- Cơ Hội Bán Ngắn Hạn Tiềm Năng!

OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
NZDUSD- đã đi ngang trong 3 tuần.
Thị trường đang cho thấy 1 cơ hội tiềm năng bán bằng mô hình Deep Gartley . Đương nhiên, lúc này điểm D của mô hình Deep Gartley chưa hình thành. Và tôi cũng không biết liệu thị trường có hoàn thiện điểm D hay không.
Nhưng tôi phải lập sẵn kế hoạch để biết mình cần phải hành động ra sao nếu điều đó xảy ra.
Đối với mô hình Gartley truyền thống. Điểm D sẽ hoàn thiện ở mức Fibs hồi quy 78,6%.
Nhưng tôi muốn có được tỷ lệ R:R tốt, nên tôi chờ điểm D hoàn thiện ở vị trí cao hơn. Vùng từ Fibs mở rộng đoạn AB 1,272 tới Fibs hồi quy đoạn XA 100% là Zone chờ vào lệnh của tôi.
Với tính cách ưa 1 chút mạo hiểm. Tôi sẽ đặt lệnh Sell Limit.
Còn những người ưa an toàn hơn, có thể chờ tín hiệu hành động giá từ chối như Pinbar , Áp Đảo... xảy ra tại Zone chờ vào lệnh.
---
Sell Limit: 0.72921.
Stoploss: 0.73307.
Target 1 dự kiến: 0.72332.
Target 2 dự kiến: 0.71963.
---
- Tuyên bố từ chối trách nhiệm về rủi ro: Mọi thứ trong bài viết là kinh nghiệm cá nhân chỉ dành cho mục đích giáo dục và không được coi là lời khuyên về cách đầu tư vốn. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào xảy ra trong tài khoản của bạn. Bạn và chỉ bạn phải chịu trách nhiệm cho quyết định đầu tư của chính bạn.
- Bản quyền: Tất cả nội dung là bản quyền của tôi. Bạn không được sử dụng nội dung của tôi cho bất kỳ mục đích thương mại nào.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.