NguyenThang33

Cơ hội Short cho cặp NZDUSD

Giá xuống
NguyenThang33 Cập nhật   
FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Mô hình cánh dơi được hình thành. Giá sẽ chạm vào khu vực canh Sell. Cùng theo dõi xem giá của cặp sẽ thay đổi như thế nào trong thời gian tới.
Đóng lệnh: dừng lỗ:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.