NguyenThang33

Cơ hội Short cho cặp NZDUSD

Giá xuống
FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Mô hình cánh dơi được hình thành. Giá sẽ chạm vào khu vực canh Sell. Cùng theo dõi xem giá của cặp sẽ thay đổi như thế nào trong thời gian tới.
Đóng lệnh: dừng lỗ: