Trade5Day

Chờ đợi xác nhận mô hình vai đầu vai.

FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Nếu break out thành công. kỳ vọng sẽ đi được 200 pip trong khung biểu đồ ngày...
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.