Trade5Day

Chờ đợi xác nhận mô hình vai đầu vai.

FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Nếu break out thành công. kỳ vọng sẽ đi được 200 pip trong khung biểu đồ ngày...