FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Giá phá vỡ cấu trúc tăng, chuyển sang giảm.
Return to Ob M15.
Build Up liquidity
Sell và rời Sl khi RR được 1:2


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.