DatTong

NZDUSD, Dự đoán xu hướng H4.

Giá lên
DatTong Premium Cập nhật   
FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
NZDUSD , Dự đoán xu hướng H4.
--> Lên
Bình luận:
Dời stoploss tới điểm vào lệnh!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.