Tunglee111

PTKT cơ hội đầu tư Forex 02-01-2019: Chờ NZDUSD pullback.

Giá xuống
FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Trong suốt tuần qua cặp ngoại hối NZDUSD đã sideways sau khi breakout Key Support Level 0.6750. Việc giá sẽ sideways sau khi breakout một ngưỡng giá quan trọng nào đó là hết sức bình thường.

Chiến lược cho NZDUSD hôm nay sẽ là chờ giá pullback và short tại vùng 0.6780 theo xu hướng downtrend.

Dừng lỗ tại vùng giá 0.6890, mục tiêu tại vùng giá 0.6610, tương ứng Risk:Reward = 1:1,5.
Giao dịch được đóng thủ công: ẻm đi luôn òi, hẻm vào được lệnh.

Bình luận