smallturtle

Chờ sell NZD/USD

Giá xuống
OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
- Biểu đồ tuần: TT tạm thời thoát thế dowtrend, chuyển trạng thái sideway, TT từ biên trên 0.71611 di chuyển tìm biên dưới
==> Biên dưới khả năng ở khu vực đáy 0.68246, nếu phá đáy này thì xu hướng Dowtrend sẽ tiếp tục
- H4: Động lực giảm vẫn còn, vùng cung tiềm năng 0.70069
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.