JaneDoan

NZDUSD D1 Sell

Giá xuống
FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
NZDUSD D1 Sell
Giao dịch đang hoạt động: Sell Limit: 0.675
SL: 0.679
TP: 0.66
Giao dịch đang hoạt động