Leadership

Đà tăng mới chỉ bắt đầu đối với NZDUSD

Giá lên
FOREXCOM:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
NZDUSD chính thức kết thúc xu hướng giảm vào những ngày đầu tháng 10 và tăng rất mạnh vào những ngày sau đó. Tuy nhiên, đà tăng này của NZDUSD mới chỉ bắt đầu và chúng ta hoàn toàn có thể trông chờ vào NZDUSD nhiều hơn thế.

BUY NZDUSD
TP: 0.72000
SL: 0.67000