WAVETRADER-LINH

NZDUSD Nhận định tuần 6/1 -> 10/1

Giá xuống
WAVETRADER-LINH Cập nhật   
FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Khung D1:
- Nhận định theo sóng Elliott: Ta có kịch bản 5 sóng đẩy đã hình thành, NZDUSD bước vào pha sóng điều chỉnh A-B-C
- Sóng 5 dừng chân tại mức 1.618% mở rộng của sóng 1
- Mẫu nến Evening Star tại đỉnh sóng 5
=> Khả năng 5 sóng đẩy đã kết thúc, NZDUSD bước vào chu kỳ điều chỉnh giảm
Khung W1:
- Quan sát trên khung W1 ta có một cây nến Pinpar giảm giá => Dấu hiệu đảo chiều
=> Chiến lược cho tuần 4/1 -> 10/1: Canh SELL tại 50% cây Pinpar D1
* Lưu ý: Đây là nhận định cá nhân, suy nghĩ kỹ trước khi đặt lệnh
* Mọi thắc để lại phía comment or pm trực tiếp cho mình.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.